08 May 2016 at Chandhar Kingra Road Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Ghazi Abbas (A.S)

08 May 2015 at Chandhar Kingra Road Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Shahzada Ali Asghar (A.S)

06 May 2012 at Chandhar Kingra Road Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Shahzada Ali Akbar (A.S)
Hazrat Imam Hussain (A.S)
Hazrat Imam Hussain (A.S)
Hazrat Imam Sajjad (A.S)

08 May 2011 at Chandhar Kingra Road Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Shahzada Ali Akbar (A.S)
Hazrat Imam Hussain (A.S)
Shahzada Qasim (A.S)

23 Mar 2011 at LADHA GANG Sialkot

Zakir Name
Topic
Action

16 May 2010 at Mazafar Pur Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Imam Musa Kazim (A.S)
Shahzada Qasim bin Musa Kazim (A.S)
Hazrat Imam Hussain (A.S)

02 May 2010 at Chandhar Kingra Road Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Imam Hussain (A.S)
Jori Ameer Muslim (A.S)
Shahzada Ali Akbar (A.S)
Shahzada Ali Asghar (A.S)
Hazrat Imam Hussain (A.S)

09 Nov 2006 at Allama Iqbal Town Lahore

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Abu Talib (A.S)

12 Apr 2009 at Barthanwala Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Shahzada Ali Akbar (A.S)
Hazrat Imam Hussain (A.S)

05 Apr 2009 at Dhinglay Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Imam Hussain (A.S)

02 Jun 2009 at Qila Didar Singh Gujranwala

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Imam Hussain (A.S)
Hazrat Imam Musa Kazim (A.S)
Bibi Masooma-e-Qum (S.A)

06 May 2007 at Chandhar Kingra Road Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Imam Hussain (A.S)
Shahzada Ali Asghar (A.S)
Shahzada Ali Asghar (A.S)

04 May 2008 at Chandhar Kingra Road Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Imam Hussain (A.S)
Hazrat Ghazi Abbas (A.S)
Shahzada Qasim bin Musa Kazim (A.S)

03 May 2009 at Chandhar Kingra Road Sialkot

Zakir Name
Topic
Action
Hazrat Ghazi Abbas (A.S)
Shahzada Ali Asghar (A.S)
Hazrat Imam Hussain (A.S)