Nohay by Mewa Khan Kaleri 2010

Mewa Khan Kaleri
Title
Dhi Milan Aai Hai
Veran Je Naraz Na
Tusse Akhir Tusse Reh Gaye
Shab Akhri Hai Asghar (A.S)
Medey Naal Ala
Dhi Masooma Ne
Chale Bhi Ao Ke Zainab (S.A)
Je Medey Baad Dukh
Ae Waste Matam

Matamdari by Mewa Khan Kaleri

Mewa Khan Kaleri
Place
Date
Reciter
N/A
22 Mar 2009
Mewa Khan Kaleri